Курсове по английски език

Английски език - дистанционен курс по интернет

Бизнес английски - дистанционен курс по интернет

Уроци по рисуване за кандидат-гимназисти и кандидат-студенти

Много хора се сблъскват с трудността да научат английски език. Владеенето на чужд език дава по-голяма  възможност да се намери по-високоплатена работа. От друга страна, ако не знаете английски език, много работодатели изпращат служителите си на такива курсове, за да се квалифицират допълнително. В зависимост от нуждите и възможностите ви можете да посещавате курсове по английски през седмицата или да изберете вечерни или съботно-неделни курсове. Постепенно нараства броят на хората, които предпочитат да се възползват от онлайн уроци по английски език. В Интернет има много сайтове, предлагащи такива уроци.

На курсове по английски език ходят и много ученици и студенти, на които часовете (съответно в училище или университета) не са достатъчни, които нямат възможност да запишат този чужд език в учебното заведение или ако се подготвят за изпит за сертификат.

Преди началото на курс по английски език често се прави тест за определяне на нивото на владеене на езика (освен ако не се започва от самото начало). Повечето школи или частни учители определят учебници, по които да преподават до покриването на няколко нива. Така например могат да се покрият 6 нива - A1, A2, B1, B2, C1 и C2. Друго разделение на нивата може да е според това дали се явявате за някакъв сертификат за владеене на английски език. Можете да запишете курс по английски за изпитите за FCE (First Certificate in English), CAE (Certificate in Advanced English), CPE (Certificate of Proficiency in English), TOEFL(Test of English as a Foreign Language), SAT(Scholastic Assessment Test), IELTS (International English Language Testing System), за някой университет и други.

Английски език

Един от най-разпространените езици по света е английският език. Преди него биха могли да се поставят китайският и испанският език, поради по-големият брой на хората, за които тези езици са родни. Въпреки това, английският език е придобил изключително голяма популярност в страните, в които той не е официален език. Тази популярност се дължи на редица фактори. Например такъв фактор е това, че граматиката не е много усложнена, а лексиката е сравнително гъвкава. Причина за популярността му можем да търсим и в историята. Фактът, че англоговорящите страни излизат като победителки от двете световни войни и последвалото по-късно разпадане на Източния блок, допълнително засилва влиянието на английския език. Не бива се пропуска и силното икономическо и политическо влияние, което имат САЩ и Великобритания. Освен в САЩ и Великобритания английският език е официален и в Австралия, Канада, Ирландия, Нова Зеландия и други.

При формирането на английския език, такъв какъвто го познаваме днес, влияние оказват основно френски, латински и немски (староанглийски) език.

Уроци по рисуване в София